GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Ogłoszenie-zakończenie roku szkolnego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 27 czerwca 2014r.
 
-o godz. 800 zostanie odprawiona msza św. w Kościele św. Piotra
 Apostoła w Wadowicach,
-o godz. 900 zakończenie na boisku szkolnym, a następnie spotkanie z wychowawcami w nw. salach:
 
kl.  I TELE          – wych. B. Jasiński                                  s. 17
      I TS                – wych. B. Mamica                                  s. 18
      I Tia               – wych. W. Mamica                                 s. 30
      I Tib               – wych. D. Załuska – Oberpriller              s. 28
      I Lp                – wych. J. Zaręba                                     s. 21
      I m                 – wych. St. Kleszcz                                   s. 31
      I m pr.           – wych. W. Gębczyk                                 s. I 7
      I fem pr.         – wych. R. Bielecka                                 s. 22
      II TELE         – wych. H. Bąk                                          s. W 2
      II Ti               – wych. J. Ramęda                                    s. 32
      II TS              – wych. I. Koźbiał                                      s. 20
      II Lp              – wych. M. Babik                                       s. I 1
      II mem           – wych. P. Lasek                                       s. 33
      II m pr.          – wych. E. Ficek                                        s. 4
      II sf pr.           – wych. R. Brańka                                    s. 6
      III TELE        – wych. M. Matyjasik                              s. W 3
      III Ti              – wych. B. Różycka                                   s. 19
      III TS             – wych. B. Wiercimak                              s. 34