GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Akcja Honorowego Oddawania Krwi

Dnia 21.03.2013r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Akcji Honorowego
Oddawania Krwi. W akcji pod opieką pani J.Zaręby i pani J.Gibas uczestniczyło
31 uczniów. W ramach Honorowego Krwiodawstwa oddano 13,950ml krwi.
Uczniowie zdecydowali, by część oddanej krwi została przekazana do
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, dla
poszkodowanych w wypadku kibiców. To juz kolejne tak duże przedsięwzięcie
zgodne z przyjętą w szkole tradycją uczniowie w "Dniu Wagarowicza" swoją
postawą starają się oddziaływać na lokalne środowisko. Propagują godną pochwały
formę niesienia pomocy potrzebującym.
Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest mgr inż. M.Matyjasik.