GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.

W dniach od 17 do 20 listopada 2016 w Lublinie, podczas trwania Międzynarodowych Targów Energetics, odbyły się XVIII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Idea Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka narodziła się w 1997 r. Ich pierwszym gospodarzem był Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Jest to największe spotkanie Młodych Elektryków organizowane cyklicznie przez środowiska studenckie oddziałów SEP. Młodzież i studenci, skupiający się wokół branży elektrycznej i działający w lokalnych oddziałach,mieli przyjemność spotkać się, odbyć serię szkoleń, wykładów, podzielić się własnymi doświadczeniami. SEP jest jedną z prawie 40 organizacji, skupiających społeczność techniczną działającą w Polsce. Jednak,jako nieliczna,działa w kierunku rozwoju i angażuje się wychodząc na przeciw młodym, czego przykładem jest chociażby organizacja Dni Młodego Elektryka.

Przedstawicielem naszej lokalnej wadowickiej, młodzieżowej branży elektrycznej, był Jakub Burzyński – uczeń 4 klasy Technikum Elektrycznego z Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach (popularnego Mechanika).

Dla Jakuba było to również ważne wydarzenie, ponieważ otrzymał - przyznane decyzją kapituły SEP - stypendium naukowe. Dodać należy, że stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy, a Jakub jest jednym z trzech (!) uczniów szkoły średniej z całej Polski, którzy je otrzymali.

„Stowarzyszenie Elektryków Polskich w różny sposób wspiera młodych ludzi, dla przykładu można tutaj wymienić: współorganizowanie Olimpiady Euroelektra – SEP Bydgoski, Konkurs ELEKTRON – SEP Wrocławski, eliminacje okręgowe Olimpiad – SEP Krakowski, Konkurs Technik Absolwent – NOT i SEP Bielski, konkurs Z elektryką przez świat – SEP Katowicki i wiele innych. SEP-y również prowadzą szkolenia i egzaminują, dając uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, dając tym samym pełnoprawną możliwość wykonywania zawodu elektryka. Oczywiście za nazwą SEP stoją również ludzie, którzy wszystko to organizują i przeprowadzają. Są to w większości osoby, posiadające duże doświadczenie, ale co najważniejsze, posiadający pasję” – dodaje dr inż. Marcin Matyjasik (nauczyciel i opiekun merytoryczny Jakuba).

 

Zdjęcia