GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych

W dniu 19.11.2016r. w Krakowie odbyły się międzywojewódzkie eliminacje

Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych. Naszą szkołę reprezentowały dwa

dwuosobowe zespoły z klasy I Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym w składzie:

dziewczęta: Patrycja Pochopień i Karolina Michalska oraz chłopcy: Tomasz Polak i Karol

Kondak.

Eliminacje cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział ponad

osiemdziesiąt dwuosobowych zespołów reprezentujących różne profile klas mundurowych,

w tym m.in. klasy policyjne, wojskowe, strażackie z 9 województw: małopolskiego,

śląskiego, opolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego,

mazowieckiego i lubelskiego. Każdy dwuosobowy zespół musiał w ciągu 20 minut rozwiązać

test składający się z 20 pytań z zakresu wiedzy z: historii, geografii, wos-u, edukacji dla

bezpieczeństwa i wiedzy ogólnej dotyczącej służb mundurowych i pierwszej pomocy

przedmedycznej. Ponadto odbył się test sprawności fizycznej polegający na pokonaniu toru

przeszkód, w trakcie którego należało wykonać wiele różnego rodzaju ćwiczeń

np.: „pompki”, „brzuszki”, bieg wahadłowy, czołganie w tunelu. Maksymalna ilość

możliwych do zdobycia punktów wynosiła 40, w tym 20 pkt za test wiedzy i 20 pkt za tor

przeszkód.

Ze względu na dużą ilość biorących w zawodach zespołów organizatorzy podjęli

decyzję, iż ostateczne wyniki eliminacji ogłoszone zostaną w internecie do dnia 03.12.2016r.

Zdjęcia