GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

„Gorzeń” nadal na fali

„Gorzeń” nadal na fali


27 października br. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Bielsku Białej odbyło się podsumowanie konkursu „Technik Absolwent 2016”.
Kolejny sukces Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach - popularnego „Mechanika”. Absolwent Dawid Foryś, zdobył III miejsce, utrzymując tym samym szkołę na podium. Konkurs organizują: Beskidzka  Rada Federacji SNT-NOT w Bielsku - Białej wspólnie ze  Śląskim Kuratorium Oświaty,   Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego i Stowarzyszeniami Naukowo Technicznymi.
W poprzedniej edycji konkursu naszą szkołę reprezentował Mateusz Tymoszuk, w tym roku to Dawid był desygnowany i jak się okazało również odniósł wielki sukces. Należy dodać, że konkurs dotyczy osiągnięć ucznia na przestrzeni wszystkich lat nauki w szkole oraz jego wyniki ze świadectwa ukończenia szkoły, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe – dr inż. Marcin Matyjasik
Nie spodziewałem się, że jeszcze po zakończeniu szkoły spotka mnie taki zaszczyt. Okazuje się, że warto było się uczyć dla takich chwil. To wielki sukces dla mnie, ale także dla mojej szkoły. Co prawda już od kilku miesięcy jestem jej absolwentem, ale mile wspominam chwile tam spędzone. Za kilka dni rozpocznę naukę w Politechnice Krakowskiej na kierunku automatyka i robotyka. Mogę dodać, że dostałem się na studia z pominięciem trybu kwalifikacji, ponieważ jako uczeń „Gorzenia” zdobyłem Indeks starując w olimpiadach. Przede mną jeszcze wiele lat nauki, ale mam świetne przykłady moich nauczycieli z „Mechanika”– laureat konkursu Dawid Foryś

Zdjęcia