GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Dyplomy w międzynarodowym konkursie informatycznym

Dyplomy w międzynarodowym konkursie informatycznym

 

Organizatorzy międzynarodowego konkursu algorytmicznego „Bóbr”
przyznali dyplomy dla Damiana Glanowskiego i Marka Janiczaka za tegoroczny wynik osiągnięty w zawodach informatycznych.

 

Damian Glanowski i Marek Janiczak są uczniami trzeciej klasy technikum informatycznego.

 

Międzynarodowy konkurs "Bóbr" jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół.

"Bóbr" to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu„Bebras” z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

W szczególności konkurs ma na celu:

-zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole,

-przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,

-stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach,

-sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,

-zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.

 

Opiekunem naukowym uczniów jest mgr inż. Wojciech Biel