GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zabiega o uczniów z Mechanika

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zabiega o uczniów z Mechanika.

 

Każdy zdaje sobie sprawę, że w Polsce mamy uczelnie wyższe, które są bardziej lub mniej renomowane, podobnie jest ze szkołami średni – wszędzie można się uczyć, ale nie wszystkie mogą pochwalić się spektakularnymi osiągnięciami swoich podopiecznych.

Zapewne nasi czytelnicy spotkali się już niejednokrotnie z artykułami dotyczącymi Jakuba Burzyńskiego, ucznia Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach (Mechanika), który pod kierunkiem nauczyciela dr inż. Marcina Matyjasika w ostatnim czasie wiele osiągnął, zajmując bardzo wysokie lokaty na olimpiadach technicznych. Śmiało można rzec, że należy do najlepszych uczniów w Polsce (zajął 2.i 3.miejsca w Polsce w różnych olimpiadach).

Okazało się, że nie tylko Politechnikom zależy na tym, aby studiowali u nich najlepsi. Również uczelnie postrzegane jako humanistyczne zaczynają zabiegać o najlepszych, czego przykładem jest zamieszczony poniżej list, w którym Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zachęca Jakuba do podjęcia dalszej nauki na 15 wydziałach o ponad stu specjalnościach od nauk humanistycznych, medycznych poprzez przyrodnicze aż po nauki ścisłe. Ponadto jak pisze oferują stypendium olimpijskie już na pierwszym roku studiów! To nie on musi zabiegać o miejsce na studiach, lecz UJ zaprasza go do siebie. Otworem stoją dla niego drzwi każdego kierunku, nawet takiego, na którym o miejsce zabiega 30 osób (medycyna, prawo, farmacja, i.in).

Niekiedy wydaje się to jak sen, kiedy uczeń przychodzi do naszej szkoły i myśli sobie, żeby tylko ją skończyć i pójść do pracy, a tymczasem okazuje się, że na rok przed terminowym ukończeniem szkoły Uczelnie Wyższe biją się o niego. Nauczyciele w naszej szkole rozpalają pasje, dają inne spojrzenie na naukę, rozwijają intelektualnie, zachęcają do samokształcenia się, doskonalenia swoich umiejętności. Niejednokrotnie pokazują to na własnym przykładzie powtarzając jak mantrę „Ucz się ucz, a pieniądze kiedyś same przyjdą”. Przypomnę, że Jakub Burzyński dopiero za rok będzie zdawał maturę, bo jest dopiero w trzeciej klasie Technikum Elektrycznego. Zastanawiające jest to, skąd Uniwersytet Jagielloński dowiedział się o Naszym Kubie? Prorektor ds. dydaktyki wystosował imiennie do niego list, w którym zachęca do podjęcia studiów na najlepszej uczelni w kraju. Jest to niebywałe uznanie dla Jakuba i zachęta do dalszej nauki. Stanowi również o prestiżu Zespołu Szkół nr 2 (Mechaniku). Kto wie, jakie i skąd uczelnie za rok złożą mu ofertę, skoro najlepsza w Polsce już zaoferowała dołączenie do grona swoich studentów... Może Harvard, Cambridge, Oxford, Yale. Czekamy na kolejne osiągnięcia naszych uczniów – dodaje dr inż. Marcin Matyjasik