GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Mamy trzech laureatów Olimpiady

Mamy trzech laureatów Olimpiady

 

Uczniowie:

1. Millan Jakub (klasa 2 technikum informatyczne)

2. Szałwiński Dominik (klasa 2 technikum informatyczne)

3. Ślusarz Kacper (klasa 2 technikum informatyczne)

otrzymali dyplomy (potwierdzające stopień laureata okręgowego), przesłane przez

Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne

za projekt „Przenośny ostrzegawczy system alarmowy BTS”

Opiekun naukowy: mgr inż. Wojciech Biel

 

Dzięki temu uczniowie zostali Laureatami Wojewódzkimi Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w kategorii: Usprawnienie softwarowo-techniczne, w roku szkolnym 2015/2016.

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (OITiW) ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. 

Ze względu na interdyscyplinarny charakter Olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

 

Wyniki szczegółowe:

1. „Lekki radar trójwspółrzędny do aktywnej obrony obiektów przed pociskami przeciwpancernymi”

Szkoła: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku z Krakowa

 

2. „Przenośny ostrzegawczy system alarmowy BTS”

Szkoła: Zespół Szkół nr 2 im. ks. St. Staszica z Wadowic

 

3. „MCMS – System zarządzania treścią”

Szkoła: Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia z Nowego Sącza