GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Wizyta w Sądzie i praktyki

Liceum Policyjne z wizytą w Sądzie Rejonowym oraz na praktykach w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach.

 

W dniu 17.II.2016r. uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym brali udział w rozprawie sądowej w charakterze widzów w Sądzie Rejonowym w Wadowicach.

Uczestnictwo w rozprawie i obserwacja przebiegu prawdziwego procesu karnego rozgrywającego się na sali sądowej pozwoliło na poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania sądu oraz było bardzo ciekawym doświadczeniem dla młodych ludzi. Uczniowie obserwowali bieg dwóch rozpraw karnych, z czego jedna zakończyła się wydaniem wyroku. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wadowicach, prowadzący oba postępowania, przekazał młodzieży wiele informacji z zakresu działania sądu oraz przebiegu postępowania sądowego.

Klasa III Liceum Ogólnokształcącego w lutym i w marcu odbyła również praktyki  w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach.

 

Nasi wychowankowie obserwowali przebieg pracy w poszczególnych działach, głównie w dziale prewencji. Wydział Prewencji zajmuje się między innymi  tworzeniem i realizacją programów prewencyjnych, współpracą i koordynacją działań z innymi instytucjami w celu poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli,  prowadzeniem i koordynowaniem działań profilaktycznych z zakresu zwalczania przestępczości wśród małoletnich. Uczniowie zaznajomili się z zakresem zadań technika kryminalistyki w tym zasadami zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych oraz czynnościami związanymi z wykrywaniem, zabezpieczaniem śladów kryminalnych i środkami technicznymi. Mieli również możliwość oglądania filmów prewencyjnych.