GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Wizyta zawodoznawcza uczniów Mechanika

Cudze chwalicie…

Grupa uczniów z klasy trzeciej Technikum Elektrycznego i Technikum Elektronicznego Zespołu Szkół nr 2     w Wadowicach (Mechanika) wraz z opiekunami: mgr inż. Bohdanem Iwańskim oraz dr inż. Marcinem Matyjasikiem w dniu 29. kwietnia miała przyjemność odwiedzić jeden z dwóch istniejących w Polsce zakładów, produkujących obudowy izolacyjne termoutwardzalne do złączy energetycznych, złączy pomiarowych, rozdzielni elektrycznych i osprzętu.

Zakład INCOBEX mieści się niedaleko Wadowic, bo w Bielsku – Białej. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z procesem powstawania obudów – od momentu projektowania poprzez dział produkcji, montaż osprzętu i przygotowania do dystrybucji. Odbyła się również prezentacja w sali wykładowej, dotycząca obowiązujących przepisów, oznaczeń oraz kodów, którymi posługuje się współczesna energetyka. Zapoznano nas również z procedurą otrzymywania certyfikatów Biura Badawczego ds. Jakości. Owa instytucja, w oparciu o wymagania norm europejskich, bądź normy IEC przeprowadza badania wyrobów, będące podstawą do wystawiania certyfikatów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

„Nie byłoby nas zapewne w Bielskim zakładzie, gdyby nie fakt, że pracownikiem w dziale projektowania jest nasz absolwent Tomasz Pawlik (manager do spraw obsługi klienta). Zaledwie dwa lata temu ukończył naszą szkołę i bardzo szybko otrzymał świetną ofertę pracy, a wkrótce po jej rozpoczęciu –  awans. Jak się okazuje mamy kontakt nie tylko z uczniami, ale również z absolwentami, którzy chętnie wspomagają naszą szkołę. Pokazują jak można się realizować w swoim zawodzie, którego podstawy zdobyli na zajęciach lekcyjnych w szkole. Dają dobry przykład kolejnym absolwentom, ale także argument dla gimnazjalistów do wyboru właśnie zawodu z branży elektrycznej i elektronicznej, które znajdują się w ofercie Mechanika. Tomek jako dwuletni pracownik podczas spotkania, dał również uczniom szereg wskazówek, które pomogły mu w zalezieniu dobrej pracy: najważniejsze to chęci i wola rozwijania się, również duże zaangażowanie w miesięczne praktyki zawodowe w szkole, odbycie różnego typu kursów i szkoleń i nie lekceważenie zajęć zawodowych w technikum.

 

Nasza szkoła w szerokiej ofercie zawodowej nie daje uczniom jedynie świadectwa. Organizujemy im ciekawe praktyki, wyjazdy szkoleniowe i zawodoznawcze kursy, np. obsługi wózków widłowych, spawalnicze, Auto Cad, SEP, itp. Jest to o tyle istotne, że kiedy będą szukać pracy mogą pochwalić się gruntownym przygotowaniem zawodowym, a nie tylko wiedzą teoretyczną. Może to stanowić wielki ich atut podczas castingów, na których niejednokrotnie sprawdzane są umiejętności praktyczne – jak było w przypadku Tomka. Taki egzamin, w przypadku chętnych bez przygotowania zawodowego jest nie do zaliczenia. Nietrudno się domyślić, czyje szanse rosną na rynku pracy, a czyje są znikome.” – dr inż. Marcin Matyjasik

Zdjęcia