GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Konkursu nt. profilaktyki zakażeń HPV

Zapraszamy do konkursu nt. profilaktyki zakażeń HPV

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie nt. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Małopolski, które przyłączyły się kampanii edukacyjno-informacyjnej nt. profilaktyki zakażeń HPV w Małopolsce a także  placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzinne domy dziecka objęte Programem Zdrowotnym. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Celem Konkursu jest wykonanie multimedialnej prezentacji konkursowej lub filmiku  na temat profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Spośród zgłoszonych prac konkursowych zostaną wyłonione po 3 najlepsze z każdej z 2 kategorii: Prezentacja Multimedialna oraz Film.

Konkurs przyczyni się również do:
a.    zwiększenia poziomu wiedzy młodzieży na temat wirusa HPV         i zakażeń przez niego wywoływanych,
b.    zwiększenia świadomości młodzieży na temat roli profilaktyki      w zapobieganiu chorobom, m.in. nowotworowym,
c.    zachęcania młodzieży do kontrolowania stanu swojego zdrowia      i regularnego wykonywania badań kontrolnych oraz zainteresowania młodzieży profilaktyką zdrowotną w szczególności w zakresie HPV
d.    upowszechnianie informacji w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się http://www.dzieciecyszpital.pl/szpital/component/content/article/11-szczepienia/683-konkurs.html