GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Wizyta zawodoznawcza w Suchorabie

 

Wizyta zawodoznawcza w laboratorium odnawialnych źródeł energii w Suchorabie.


 
 
W dniach 25 i 26 listopada 2015 uczniowie klasy 3 Technikum Elektronicznego Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach – popularnego Mechanika, uczestniczyli w dwudniowej wizycie w laboratorium odnawialnych źródeł energii w Suchorabie.
 
Laboratorium odnawialnych źródeł energii w Suchorabie jest obiektem, który powstał w ramach tworzenia Centrum Transferu Technologii w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia i systemy odnawialnych źródeł energii.
 
Młodzież uczestniczyła w zajęciach szkoleniowych (wykłady +praktyka) dotyczących OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii. Pierwszy dzień poświęcony był zawodowi monter energetyki odnawialnej o specjalności instalacja systemów pomp ciepła. Specjalista z tej dziedziny zapoznał uczniów z podstawowymi rodzajami systemów pomp ciepła. Przedstawił, na podstawie zainstalowanych w laboratorium układów, zalety i wady różnych rodzajów stosowanych rozwiązań. Następnie uczniowie pod nadzorem wykonywali podstawowe prace związane z montażem instalacji pomp ciepła. Dokonywali również pomiarów parametrów cieplnych instalacji współpracujących z pompami ciepła. Na ich podstawie można oceniać efekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny związany z wykorzystywaniem energii ziemi i powietrza do celów produkcji energii cieplnej.
 
Drugi dzień wizyty związany był również z zawodem monter energetyki odnawialnej, lecz o specjalności wykorzystywania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz zastosowania kolektorów słonecznych. Certyfikowany monter najpierw zapoznał uczniów z genezą zawodu, podstawowymi rodzajami systemów i działaniem przyjaznych środowisku naturalnemu instalacji. Następnie pod opieką specjalisty uczniowie własnoręcznie zamontowali instalację kolektorową i fotowoltaiczną na specjalnie przygotowanych szkoleniowych modelach dachów.
 

Zdjęcia