GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Najlepszy Elektryk w Polsce z Gorzenia

Najlepszy ELEKTRYK w Polsce z Gorzenia!

17 grudnia 2015 w siedzibie NOT w Bielsku – Białej odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu
o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów szkół średnich „Technik Absolwent 2015”. Absolwent Zespołu Szkół nr 2
w Wadowicach (popularnego Mechanika) Mateusz Tymoszuk w kategorii „Technik Elektryk” zdobył  1 miejsce, stając się tym samym najlepszym „Elektrykiem” w Polsce. Wręczania dyplomów i pucharów dokonywali Przewodniczący Komisji Konkursowej  Stanisław Królikowski, oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik – Rektor Akademii Techniczno – Humanistycznej
w Bielsku – Białej.
Konkurs Technik Absolwent ocenia całościowy dorobek ucznia i jego osiągnięcia na przestrzeni 4 lat nauki w szkole średniej. Składa się na to udział i zdobyte tytuły we wszystkich konkursach, turniejach i olimpiadach w których uczeń uczestniczył i miał osiągnięcia. Dodatkowo punktowane jest świadectwo ukończenia szkoły, wynik egzaminy maturalnego i wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zdjęcia