GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Dyplomy w międzynarodowym konkursie informatycznym


Organizatorzy międzynarodowego konkursu algorytmicznego „Bóbr” przyznali dyplomy dla Damiana Glanowskiego i Grzegorza Kastelika za tegoroczny wynik osiągnięty w zawodach informatycznych.
 
Damian Glanowski (2TI A) i Grzegorz Kastelik (4TI) są uczniami technikum informatycznego Zespołu szkół nr 2 im. ks. St. Staszica w Wadowicach, w konkursie brali udział pierwszy raz.
 Międzynarodowy konkurs "Bóbr" jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół.
"Bóbr" to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu „Bebras” z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
 
W szczególności konkurs ma na celu:
-zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole,
-przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
-stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach,
-sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
-zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.
 


Opiekunem naukowym uczniów jest mgr inż. Wojciech Biel