GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Technik Informatyk - E.12 - Najwyższa zdawalność w Polsce


Znane są już pełne szczegółowe wyniki.


Klasa III technikum informatyczne wg informacji OKE i CKE uzyskała najwyższy wynik zdawalności w województwie małopolskim oraz na terenie całego kraju
(100%)!

W ramach kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (Technik Informatyk), w ramach, której odbył się egzamin teoretyczny oraz praktyczny
w ZS nr 2, klasa 3 TI osiągnęła najwyższy wynik w Polsce.

Do kwalifikacji E.12. w Zespole Szkół nr 2 przygotowują dwa przedmioty zawodowe:
- Urządzenia Techniki Komputerowej (UTK)
- Naprawa i Eksploatacja Komputerów (NiEK)

Przygotowania trwały 5 semestrów. Ilość godzin zrealizowanych wyniosła 30+30+45+45+60=210 (UTK) 30+30+45+45+60=210 (NiEK), łącznie 420 godzin przygotowań w całym cyklu.
Cały cykl przygotowań w ramach kwalifikacji E.12. prowadził nauczyciel
mgr inż. Wojciech Biel ucząc dwóch powyższych przedmiotów.

Egzamin teoretyczny odbył się 8 stycznia a egzaminy praktyczne trwały od 16-18 lutego 2015 roku. Aby zdać egzamin państwowy i otrzymać świadectwo potwierdzające umiejętności w ramach kwalifikacji E.12. należało zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.
W Zespole Szkól nr 2 w Wadowicach wynik z egzamin w ramach kwalifikacji E.12. wyniósł 100%.

Jest to najlepszy wynik w Kraju!

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia zawodowego, zawiera wszystkie najważniejsze wiadomości i umiejętności, pozwalające poznać zasady działania podzespołów sprzętu komputerowego. Wiedza zdobyta w ramach E.12. pozwala uczniom samodzielnie montować i rozbudowywać komputer osobisty, optymalizować system operacyjny oraz odpowiednio konfigurować wszelkie urządzenia peryferyjne.
Dodatkowo uczeń uzyskuje praktyczne informacje na temat tworzenia kosztorysów napraw i przeglądów, określania kodów błędów uruchamiania komputera osobistego, tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz stosowania systemów liczbowych w odniesieniu do parametrów używanych w technice komputerowej.

Źródło: OKE oraz CKE (platforma)