GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w zawodzie stolarz”

 

  19 marca 2015 roku w dniu patrona stolarzy św. Józefa w Oświęcimiu w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu
 „Sprawny w zawodzie stolarz”.

Celem konkursu jest:
 
· umożliwienie rywalizacji uczniom programowo najstarszych klas,
· wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie
  atmosfery fachowości prestiżu zawodowego,
· zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólno zawodowym,
· analiza tematyki programów w aspekcie możliwości i jakości ich
  realizacji,
· umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń.
 
W tym roku drugie miejsce uzyskał uczeń klasy III o profilu
  stolarz –  Gabriel Turała.
 
Konkurs składał się z część teoretycznej w postaci testu wyboru
zgodnie z obowiązującymi programami nauczania oraz dostępną literaturą zawodową. W części praktycznej należało wykonać zadanie konkursowe zgodnie z rysunkiem technicznym przy użyciu narzędzi ręcznych. Uczeń wykazywał się również rozpoznawaniem gatunków drewna, tworzyw drzewnych, konstrukcji przedmiotów oraz obsługą elektronarzędzi firmy FESTOOL.

Zdjęcia