GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Informacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – staże wakacyjne sierpień 2014r.

 
 
Informujemy, iż w dniach od 09.09.2014r. do 12.09.2014r. odbyły się posiedzenia Komisji Stypendialnej, która przyznała stypendia stażowe dla uczniów realizujących 4-tygodniowy staż w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w okresie od 28.07.2014r. do 30.08.2014r.
 
Ponadto Komisja Stypendialna przyznała refundację kosztów za dojazdy na staż uczniom, którzy złożyli stosowane wnioski.
 
W załączeniu wykaz uczniów z poszczególnych szkół.
 
 
 
 
                                               Przewodnicząca Komisji Stypednialnej

 

                                               Anna Szewczyk