GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Konkurs "Technik Absolwent" -Edycja 2014

 

Od ponad 25 lat Beskidzka  Rada Federacji SNT-NOT w Bielsku –Białej wspólnie z Śląskim Kuratorium Oświaty, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku Białej–„WOM”, Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego, Akademią Techniczno Humanistyczną, Stowarzyszeniami Naukowo Technicznymi, prowadzi konkursy promujące  najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych regionu Podbeskidzia.

Początkowo przez 20 lat była to wystawa-konkurs najlepszych prac dyplomowych uczniów szkół średnich zawodowych, gdzie w wystawie szkoły eksponowały średnio ok. 150 prac dyplomowych rocznie. Najlepsi uczniowie byli nagradzani regionalnie a następnie  zgłaszani do różnych konkursów na szczeblu ogólnopolskim.
 
Przez ostatnie 7 lat w wyniku zaniechania prac dyplomowych w szkołach konkurs jest nadal organizowany pod szyldem „Technik Absolwent Roku”.
 
Absolwenci Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach, popularnego "Gorzenia", uczestniczyli w środę (24.09) w uroczystości wręczenia nagród w siedzibie NOT w Bielsku - Białej

W branży informatyczno-elektronicznej ex aequo 2 miejsce zajęli Mateusz Wypartowicz (absolwent Technikum Elektrycznego ZS nr 2), oraz Kamil Wanat (absolwent Technikum Informatycznego ZS nr 2). Natomiast wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymał Konrad Świątek (absolwent Technikum Elektronicznego ZS nr 2).
 
Konkurs jest bardzo prestiżowy, gdyż uczeń oceniany jest za całokształt pracy na przestrzeni wszystkich lat edukacji. Za główne kryteria przyjmuje się oceny z końcowych świadectw szkolnych, wyniki z egzaminów zewnętrznych takich jak egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i świadectwo maturalne. Uwzględnia się także innowacyjność i aktywność uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach itp.)- dodaje dr inż. Marcin Matyjasik – nauczyciel ZS nr 2.
 

Zdjęcia