GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Nagrodzony Generator Tesli

 


6 czerwca 2014 roku w siedzibie Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie odbyło się podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne oraz Blok B – Wiedza o Wynalazczości.
 
 
 
Również tym razem nie zabrakło przedstawicieli Naszej Szkoły. W kategorii Pomoc Dydaktyczna trzej uczniowie z klasy 2 Technikum Elektronicznego  - Kamil Brańka, Grzegorz Wądrzyk i Dawid Foryś uzyskali wyróżnienie, a tym samym tytuł Finalisty.
 
W tegorocznej edycji zmodyfikowano regulamin, jednocześnie podnosząc poziom i prestiż olimpiady. Mianowicie w finale Bloku B – Wiedzy o Wynalazczości trzeba uzyskać co najmniej 50% aby uzyskać tytuł finalisty, natomiast w Bloku A – Innowacje Techniczne trzy najlepsze prace uzyskują tytuł Laureata, wyróżnienia tytuł Finalisty a pozostałe miano uczestnika.

Zdjęcia