GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Stypendia stażowe 2014

 
 
Stypendia stażowe 2014
 
 
 
     Informacje dotyczące stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Wadowicki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
    Proszę pobrać z naszej strony plik (uchw343.pdf), w którym znajdują się interesujące Was informacje i załączniki:
 
        1. Uchwała nr XXVII/343/13 Rady Powiatu w Wadowicach.
        2. Regulamin udzielenia stypendiów stażowych.
        3. Wniosek o przyznanie stypendium stażowego.
        4. Dziennik stażu.
        5. Karta czasu odbywania stażu.
        6. Oświadczenie otrzymania odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony osobistej.
 
 
    Plik uchw343.pdf o którym wyżej mowa można również pobrać bezpośrednio ze strony Powiatu Wadowickiego: http://bip.malopolska.pl/spwadowice/Article/get/id,338070.html