GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

APEL!!!


                                                                              APEL!!!

W związku z przypadającym w październiku 2014r. Jubileuszem 125 lecia Zespołu
Szkół Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Wadowicach („Mechanik” Gorzeń)
zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich osób mogących w jakikolwiek sposób
pomóc nam w gromadzeniu materiałów dotyczących historii naszej szkoły,
o dostarczanie zdjęć (ważnych, ciekawych, ale również zabawnych), dokumentów,
wspomnień, pamiątek itp.

Skanowane i opisane dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail:
bibliotekazsm@poczta.onet.pl,
lub na adres pocztowy: Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół Nr 2 w Wadowicach
34-100 Wadowice ul. Zegadłowicza 36 z dopiskiem Magdalena Majdak.

Istnieje możliwość skanowania, kopiowania na miejscu w szkole, a także możemy
osobiście przyjechać do państwa domów wypożyczyć materiały, a nawet spisać
wspomnienia (zgłoszenie tel 33 8731775 lub 882074344). Zwrot oryginału
zagwarantowany.

nauczyciel bibliotekarz Magdalena Majdak