GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

GORZEŃ na X Targach Edukacyjno – Wydawniczo - Informacyjnych

W dniu 27 marca nasza szkoła uczestniczyła w X Targach Edukacyjno – Wydawniczo - Informacyjnych, które w tym roku odbywały się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Nasza ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Jej głównym założeniem było nie tylko przedstawienie oferty edukacyjnej naszej placówki, ale także zaprezentowanie pomocy naukowych otrzymanych w ramach programu „Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz prac konkursowych naszych uczniów. Z dumą omawiali oni założenia konstrukcyjne i sposoby działania urządzeń elektronicznych czy elektrycznych, m.in. generatora Tesli, projektu mechanicznego pająka „Uzu-pod”, czy też systemów stworzonych przez naszych informatyków. Prace te zyskały już uznanie komisji konkursowych w ramach olimpiad przedmiotowych.

Zachęcaliśmy także do podjęcia nauki na nowo tworzonym kierunku - Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Gimnazjaliści wykazywali duże zainteresowanie również klasą liceum policyjnego oraz klasami zawodowymi o profilach: mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz oraz fryzjer. W trakcie spotkań z grupami gimnazjalnymi prezentowaliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, realizowanych w ramach kół zainteresowań. Należą do nich spływy kajakowe i rafting, rajdy turystyczne i marsze na orientację, wyjazdy narciarsko-snowboardowe. Uczniowie naszej szkoły mają również możliwość rozwijania swoich umiejętności w dyscyplinach takich jak pływanie, tenis ziemny i stołowy pod okiem doświadczonych instruktorów.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w naszej szkole serdecznie zapraszamy!

Zdjęcia