GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Festiwal E(x)plory – Warszawa 2014.

Tylko trzy projekty w kategorii informatyka z województwa małopolskiego, zostały zakwalifikowane do tegorocznego festiwalu młodych naukowców E(x)plory – Warszawa 2014.

 

Krystian Stawowy i Artur Saferna uczniowie drugiej klasy technikum informatycznego Zespołu Szkół nr 2 im. ks. St. Staszica w Wadowicach, 17 lutego w Warszawie zaprezentują projekt informatyczny: Mobilny system ubezpieczeń – czyli konkurencja do „EWUSia”
(eWUŚ to Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców)

Opiekunem naukowym projektu jest nauczyciel mgr inż. Wojciech Biel.

 

Ideą najbardziej prestiżowego międzynarodowego festiwalu młodych naukowców E(x)plory jest wspieranie młodych polskich naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych i ich promocji na arenie międzynarodowej. Równorzędnym celem jest promocja firm opartych na innowacyjnych technologiach, oraz umożliwienie im współpracy z młodymi talentami. Festiwal młodych naukowców to platforma współpracy dla świata nauki i biznesu. Festiwal E(x)plory to również pierwsze w Polsce wydarzenie umożliwiające utalentowanej młodzieży wyjazdy na światowe konkursy poświęcone nauce i nowym technologiom.

Relacja z zeszłorocznego festiwalu Explory 2013 dostępna jest na stronie www.gorzentv.pl

 

Spośród przysłanych do końca roku projektów z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych, przygotowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów najlepszych uczelni wyższych, jury wyłoniło uczestników, tzw. finałów Regionalnych E(x)plory, tzw. RE(x)-ów, wśród tego elitarnego grona znalazł się projekt Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach jako jedyny z powiatu wadowickiego oraz jako jeden z trzech w województwie małopolskim w kategorii informatycznej.

 

Mobilny system ubezpieczeń – czyli konkurencja do „EWUSia”
(eWUŚ to Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) -  to projekt zbudowany w oparciu o platformę yoomla, pomysł projektu opera się na wysyłaniu danych, poprzez firmy, jednoosobowe jednostki gospodarcze, ZUS, KRUS oraz bezrobocie, dotyczących uprawnień świadczeniobiorców ubezpieczeń społecznych a następnie weryfikacji tych danych np. przez lekarza (NFZ) oraz całe społeczeństwo.

Dane dotyczące ubezpieczonych do platformy wysyłają firmy w chwili przyjęcia nowego pracownika do pracy (będzie musiał istnieć specjalny zapis w polskim prawie wymagający takiego obowiązku). Kierując się tą samą zasadą dane muszą również przesyłać na platformę: jednoosobowe podmioty gospodarcze oraz ZUS, KRUS i bezrobocie.

Wysłane dane zostają zapisane i zabezpieczone na platformie (imię, nazwisko, PESEL, stanowisko, data zatrudnienia  itd.). Specjalny serwer zbierając dane, posiada wewnętrzne mechanizmy zabezpieczające oraz również zostały stworzone autonomiczne sposoby zabezpieczenia tych danych na serwerze.
Do zgromadzonych danych ma dostęp lekarz („będzie mieć” wg założeń), który poprzez wpisanie PESELu pacjenta na bieżąco jest informowany o stanie ubezpieczenia (całe społeczeństwo również na bieżąco może sprawdzać stan swojego ubezpieczenia).
Do zebranych danych ma dostęp („będzie mieć” wg założeń) również ZUS, KRUS, Bezrobocie oraz NFZ, te instytucje mogą weryfikować dane, wprowadzać ubezpieczonych, usuwać błędne wpisy oraz np. dokonywać generacji i modyfikacji różnych statystyk.

 

W badaniach, które zostały przeprowadzone 66% ankietowanych uznało , że projekt może być konkurencją do systemu eWUŚ! Uczestnikom życzymy sukcesu w konkursie.