GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Znów najlepsi!

O naszej szkole w powiecie od lat nie mówi się inaczej jak Metalówka, Mechanik czy Politechnika Gorzeńska.
Pierwsze dwa określenia odnoszą się do kierunków kształcenia, które od początku były charakterystyczne dla
naszej placówki i stały się – rzec by można – naszą wizytówką. Natomiast zaszczytne miano Politechniki Gorzeńskiej
zyskaliśmy dzięki wysokiej jakości kształcenia, zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej, jak i pod względem
praktycznych umiejętności. To powoduje, że od ponad 125 lat mury naszej szkoły opuszczają bardzo dobrzy
fachowcy i specjaliści, cenieni i poszukiwani na rynku pracy, oraz młodzi ludzie świetnie przygotowani do studiów.
Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach, dawny Zespół Szkół Mechanicznych, kontynuując tradycje dobrego kształcenia
młodzieży, ma dzisiaj powody do satysfakcji i dumy.

Dobrą opinię o naszej szkole potwierdzają bowiem wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
który opracowany został przez Rzeczpospolitą i Perspektywy. W rankingu ujęto:
      - wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych,
      - wyniki matur z przedmiotów dodatkowych,
      - wyniki z egzaminów zawodowych
      - sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych,
      - ocena szkoły przez kadrę akademicką.

Ranking za rok szkolny 2010/2011
 - 1 miejsce w powiecie
 - 4 miejsce w małopolsce


Ranking za rok szkolny 2011/2012
 - 1 miejsce w powiecie
 - 6 miejsce w małopolsce


Ranking za rok szkolny 2011/2012
 - 1 miejsce w powiecie
 - 9 miejsce w małopolsce

Przytoczone rankingi są dostępne w sieci internetowej i każdy zainteresowany może je sobie pobrać.