GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

ZBIERAJ BATERIE!

    

 

    Nasza szkoła przystąpiła do OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO - ZBIERAJ BATERIE.

   Aktywny udział w programie daje placówkom oświatowym szereg korzyści.

   Nadrzędnym celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży, budowanie w nich społecznej odpowiedzialności ekologicznej.

   Zachęcamy przez cały rok szkolny wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców do zbierania zużytych  baterii i akumulatorów.  Specjalne  pojemniki znajdują się na korytarzu naszej szkoły.

   Baterie to odpady niebezpieczne, zachodzą w nich skomplikowane procesy chemiczne        z udziałem toksycznych pierwiastków. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy, zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne…..

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie http://ecowyobraznia.pl/zasady-programu