GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej


 

 

W dniu 03.12.2013r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych: Małopolski Wicekurator Oświaty - Pan Grzegorz Baran , dyrektor Delegatury Oświaty w Wadowicach - Pani Elżbieta Kowalczyk wraz z wizytatorami , oraz przedstawiciele władz samorządowych : Wicestarosta Powiatu Wadowickiego -  Pani Marta Królik, Starosta Powiatu Suskiego – Pan Tadeusz Gancarz, Burmistrz Klawarii Zebrzydowskiej – Pan Zbigniew Stradomski i zastępca Burmistrza Kalwrii Zebrzydowskiej – Pani Halina Cimer.

Podczas uroczystości wręczono stypendia uczniom powiatów wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego.

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły :

           

            - Karolina Kowalczyk – uczennica klasy II Liceum

            - Kamil Wanat - uczeń klasy IV technikum informatycznego

 

Uczniowie ci otrzymali dyplomów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Przedstawicieli Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 im. ks. St. Staszica w Wadowicach - Dominika Kowalczyk i Kamil Wanat w imieniu wszystkich nagrodzonych wręczyli kwiaty i złożyli podziękowania na ręce Małopolskiego Wicekuratora Oświaty  Pana Grzegorz Barana.


Zdjęcia