GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Stowarzyszenie Absolwentów Mechanik


 W dniu 04.11.2013r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach (dawnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzeniu). W trakcie zebrania przyjęto nazwę Stowarzyszenia: „Stowarzyszenie Absolwentów Mechanik – Gorzeń w Wadowicach”.

Członkami założycielami Stowarzyszenia są:

 

 1. Batek Henryk

 2. Bąk Henryk

 3. Ciepły Marek

 4. Jończyk Jacek

 5. Kasperek Jacek

 6. Klink Andrzej

 7. Kotaś Jerzy

 8. Kuwik Jacek

 9. Lasek Piotr

10. Łasak Józef

11. Malec Bogusław

12. Mastek Daniel

13. Matyjasik Marcin

14. Nowicki Stanisław

15. Stańczyk Tomasz

16. Zając Zbigniew

17. Zarzycki Jacek

 

Naszymi celami między innymi jest:

a)     kultywowanie pamięci i tradycji szkoły,

b)    nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów szkoły,

c)     promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów,

d)    wspieranie bieżącej działalności szkoły,

e)     działalność na rzecz rozwoju – obecny Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach.


W trakcie spotkania ustalono również skład Komitetu Założycielskiego, który rozpocznie procedury związane z rejestracją Stowarzyszenia.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych absolwentów do współpracy i członkostwa w Stowarzyszeniu.


 

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Zdjęcia