GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Jesteśmy EKO


  Dnia 14 czerwca w naszej szkole odbył się Turniej Ekologiczny. W jury konkursu zasiedli sędzia główny
mgr Stefan Boryczko, mgr Kazimiera Rekies,  dr Marcin Matyjasik a honorowy patronat nad imprezą objął
dyrektor mgr Jacek Zarzycki. Trzyosobowe drużyny z klas IILP , II LS, II TI i II TELE przystąpiły do
rywalizacji w kilku konkurencjach m.in. rozwiązywały krótki test  dotyczący Parków Narodowych w Polsce,
wykazywali się umiejętnością segregacji śmieci. Swoją inwencję twórczą wykorzystali przy układaniu
rymowanki zachęcającej do oszczędzania wody. W tej konkurencji jury wyróżniło największą liczbą punktów
klasę II TELE za utwór:

 „Jeśli chcesz długo żyć, nie lej wody byś mógł ją pić
Woda napój dla człowieka jak wylejesz śmierć Cię czeka
Oszczędzam wodę, podlewam kwiatki, ale myje się u sąsiadki
Moja sąsiadka jest piękna i młoda bo……. u niej nigdy nie cieknie woda.”

Najwięcej emocji wzbudziła runda czwarta w czasie której drużyny wykonywały ekologiczne mumie. Całość
imprezy uświetnił pokaz mody ekologicznej przygotowany przez uczennice klasy ILP oraz prezentacje
multimedialne.

Nagrodę główną czyli wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Wadowicach  wywalczyła drużyna reprezentująca
klasę IILP. GRATULUJEMY!

Organizator
 

Zdjęcia