GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Modernizacja kształcenia zawodowego - nabory i listy zakwalifikowanych

 

Modernicacja kształcenia zawodowego w małopolsce

 

 

Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława  Staszica w Wadowicach

 

 przystąpił do realizacji programu modernizacji szkolnictwa zawodowego

w ramach działania :

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Biuro ds. Realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 

Partner: POWIAT WADOWICKI

 

 

 

          Projekt realizowany jest od września 2010 do grudnia 2014r i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia:

a.       Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

b.      Kursy doskonalące i kwalifikacyjne

Formy wsparcia, o których mowa będą się odbywać na podstawie  harmonogramu sporządzonego przez szkolnego lidera i wywieszonego na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

                             Zasady uczestnictwa i regulamin rekrutacji do projektu oraz inne niezbędne

               dokumenty określone są w załącznikach do informacji.

 

 

Załączniki:
1. Załącznik nr1 
2. Załącznik nr2 

3. Załącznik nr3 

4. Załącznik nr4 

5. Załącznik nr5 
6. Załącznik nr6 

7. Załącznik nr7 

8. Załącznik nr8 

9. Załącznik nr9

10. Załącznik nr10 

11. Załącznik nr11

12. Regulamin projektu

 

 

 

Ogłoszenia:

Staż-wizyta zawodoznawcza-lista zakwalifikowanych

Staż-wizyta zawodoznawcza

Lista-wizyta studyjna

Lista-wózki widłowe

Nabór-wózki widłowe

Wykaz uczniów-stypendia

Informacja o stypendiach

Ramowy program stażu-technik elektronik

Ramowy program stażu-technik elektryk

Ramowy program stażu-technik informatyk

Ramowy program stażu-technik pojazdów samochodowych

Dziennik stażu

Harmonogram

Karta czasu pracy

Oświadczenie przewoźnika

Umowa

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o zwrot kosztów

Certyfikat

Ramowy program stażu

Zgoda rodzica na zawarcie umowy

Zgoda rodzica

Dokumenty(zip)

Prezentacja dla uczniów biorących udział w stażach

Staże wakacyjne-lista zakwalifikowanych+firmy

Staże wakacyjne-lista zakwalifikowanych-elektronik

Staże wakacyjne-lista zakwalifikowanych-elektryk

Staże wakacyjne-lista zakwalifikowanych-informatyk

Staże wakacyjne-lista zakwalifikowanych-mechanik

Staże wakacyjne-nabór dodatkowy

Nabór-staże wakacyjne

Lista zakwalifikowanych-wizyta w MAN Trucks

Lista zakwalifikowanych-wózki widłowe

Nabór-wizyta w MAN Trucks

Harmonogram-grupa 3-spawanie

Harmonogram-grupa 2-spawanie

Harmonogram-grupa 1-spawanie

Podział na grupy-spawanie

Nabór-wózki widłowe

Spawanie-lista zakwalifikowanych

Spawanie-lista rezerwowa

Nabór-spawanie

Kursy doskonalące i kwalifikacyjne-2015

Kurs AutoCAD-lista zakwalifikowanych

Staż-wizyta zawodoznawcza-lista zakwalifikowanych

Lista uczniów-staże wakacyjne sierpień 2014

Statystyki staży wakacyjnych

Staże wakacyjne-lista pracodawców

Lista zakwalifikowanych na staż-t. elektryk

Lista zakwalifikowanych na staż-t. elektronik

Lista zakwalifikowanych na staż-t. informatyk

Lista zakwalifikowanych na staż-t. pojazdów samochodowych

Program stażu-T.Informatyk

Program stażu-T.Elektryk

Program stażu-T.Elektronik

Program stażu-T.Poj.Samochodowych

DOKUMENTY dot. Staży Wakacyjnych

Lista zakwalifikowanych-Prawo jazdy kat.B

Lista zakwalifikowanych-staż-wizyta zawodoznawcza do MAN Trucks

Harmonogram Kursu SEP do 1 kV

Nabór-staż-wizyta zawodoznawcza do MAN Trucks

Nabór-kurs "Prawo jazdy" kat.B

Harmonogram-spawanie cz.1

Harmonogram-Spawanie cz.2

Harmonogram-Operator wózków widłowych

Lista zakwalifikowanych-Operator wózków widłowych

Lista zakwalifikowanych-Spawanie elektryczne

KOMUNIKAT-SEP i CNC

STYPENDIA STAŻOWE 2014

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-wozki_widlowe.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/ogloszenie_nabor-spawanie.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_zakwalifikowanych_-_CNC.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_zakwalifikowanych.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/ogloszenie_nabor.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/Naborpomoc.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/Labor.jpg

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-_doradztwo.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-_kompetencje_kluczowe.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-_zajecia_dodatkowe.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-_doradztwo.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-_kompetencje_kluczowe.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/ogloszenie_-_nabor_2013.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-_kompetencje_kluczowe.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-_zajecia_pozalekcyjne.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/ogloszenie_nabor.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/harmonogram_kurs_spawania_gr._IIIWADOWICE(1).doc

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/Kurs_CNC-nabor.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_zakwalifikowanych.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista2-2013.pdf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/Nowa_lista_zakwalifikowanych.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_zakwalifikowanych.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor_wozki.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_pomoc_przedmedyczna.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/pomoc_przedmedyczna-dodatkowy.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/pomoc_medyczna.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/modelowanie_i_sterowanie.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/inzynieria_systemów.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_konserwatorow.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_elektronikow.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-elektronika.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-obsluga_i_konserwacja_urzadzen.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor_dodatkowy-doradztwo.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista-motoryzacja-p._Mamcarczyk.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista-informatyka-p._Rameda.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista-motoryzacja-p._Duda.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILESlista-automatyka_robotyka-p._Bak.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista-elektromechanika-p._Matula.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-doradztwo.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor- kompetencje kluczowe.rtf
http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista-wizytazawodoznawcz.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-_staz_2012.rtf
http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/AutoCAD.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_zakwalifikowanych_-operator_wozkow_widlowych.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/prawo_jazdy_-_lista_zakwalifikowanych(nowa).rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/ogloszenie_nabor_-_AutoCAD.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_zakwalifikowanych-_spawanie.rtf

Warsztaty - DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

1.      Po co? Czyli co ja z tego będę miała, miał.

2.      Kto? Czyli kim jest doradca zawodowy.

3.      Jak? Czyli w jak wyglądać będą warsztaty grupowe i  indywidualne spotkania.

4.      Co? Czyli jakie informacje i wiedzę zdobędę.

Ad.1.Po co?

Doradztwo zawodowe pomaga uczniowi poznać siebie, ocenić swój potencjał ( mocne słabe strony), zainteresowania, wyznaczyć cele edukacyjne i cele zawodowe. Mówiąc inaczej - zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną i przyszłą karierę zawodową.

Zachęca do otwartości i elastyczności w podejściu do wyboru zawodu. Przygotowują ucznia m.in. do odbywania rozmów kwalifikacyjnych, sztuki autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej.

Uczestnicy poznają zasady opracowania dokumentów aplikacyjnych.

Ad.2.Kto?

Doradca zawodowy nie jest nauczycielem przedmiotu, zatem nie sprawdza i nie ocenia uczniów.

Jego zadaniem jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, które w praktyce przekładają się na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój i zarządzanie karierą zawodową.

Ad.3.Jak?

Warsztaty grupowe i indywidualne sesje mają charakter spotkań, które zapewniają uczestnikowi bezpośredni, indywidualny i pełen dyskrecji kontakt z doradcą.

Doradca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy na temat wszystkich informacji, które uzyskał podczas spotkań. Warsztaty prowadzone są w formie interaktywnych zajęć w miłej i zabawnej atmosferze.

Wszelkie testy czy kwestionariusze wypełniane podczas spotkań objęte są tajemnicą i są własnością ucznia.

Wszelkie wyniki i interpretacje testów są znane tylko uczniowi i doradcy.

Na każdym spotkaniu uczeń może wykonać on line – na komputerze doradcy -  wybrany przez siebie test / lub zaproponowany przez doradcę.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z użyciem kamery, podczas których nagrywane są symulacyjne rozmowy z pracodawcą, krótkie wystąpienia publicznej.

Następnie wynik testu jest zapisywany i może zostać wydrukowany lub wysłany przez doradcę na wskazany przez ucznia adres mailowy. Uczeń ma do dyspozycji od 1 do kilku godzin doradczych, zależy od jego potrzeb i zaangażowania.

Ad.4.Co?

Zadaniem doradcy jest pomoc w poznaniu i uporządkowaniu wiedzy na temat swoich zainteresowań, predyspozycji, umiejętności, typu osobowości itp.

Uczeń w żaden sposób nie jest oceniany, wyniki testów są omawiane i interpretowane, nie ma w nich odpowiedzi dobrych czy tez złych.

W ramach indywidualnego doradztwa uczeń może zdobyć wiedzę w następujących obszarach:

 

Autotesty do samodzielnego wykonania:

1.      Preferencje zawodowe

2.      Samoocena

3.      Worek z wartościami

4.      Poczucie akceptacji

5.      Moja kariera zawodowa

 

1.       Oczekiwania pracodawców- moje umiejętności i kompetencje

2.       Indywidualny Plan Działania

3.       Informacja zawodowa –klasyfikacja zawodów i specjalności, opisy zawodów

4.       Czy własna firma to miejsce dla mnie? Kto to jest przedsiębiorca?

Testy:

a)       Własna firma czy etat?

b)       Sam czy w spółce?

c)       Moje predyspozycje

5.       Plusy i minusy własnej działalności, pomysł na biznes - etapy realizacji, planowanie działań, finansowanie działalności.

6.       Rejestrowanie działalności, formularze druków.

 

 

Galeria zdjęć