GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Prezentacja elementów łączeniowych i sterowania firmy WAGO

   W dniu 10 maja 2013r uczniów naszej Szkoły (Zespołu Szkół nr 2
im. ks. St. Staszica w Wadowicach) odwiedził samochód ekspozycyjny
z firmy WAGO ELWAG sp.zoo z Wrocławia. Wizyta ta była kontynuacją
współpracy pomiędzy naszą Szkoła a tą Firmą. WAGO ELWAG jest firmą
produkującą elementy elektryczne łączeniowe dla elektroniki,
elektroenergetyki i automatyki. Cechą tych elementów jest realizacja
połączeń elektrycznych wyłącznie poprzez styki sprężyste.

Prezenterzy firmy WAGO pokazali część wyrobów ze swego asortymentu
elektrycznego liczącego ok. 1600 pozycji. Zaprezentowano badania
styków pod obciążeniami prądowymi i skutki znacznych przeciążeń torów.
Uczestnicy pokazu – ekspozycji, mieli możliwość samodzielnie wykonać
łączenia przewodów w oparciu o technologię WAGO. Ekspozycja mieściła
się w specjalnie do tego celu przeznaczonym i dostosowanym samochodzie.
Wizyta cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy w grupach
kilkunasto osobowych chętnie i z ciekawością brali udział w pokazie.
   
Ekspozycja objazdowa, jest jednym z ogniw współpracy pomiędzy
Szkołą, a WAGO. Dotychczas uczniowie wykonywali ćwiczenia na elementach
dostarczonych z WAGO, zapoznawali się z katalogami i badaniami
prezentowanymi na nośnikach elektronicznych.
 
Jeden z nauczycieli – Henryk Bąk – koordynator współpracy, brał udział
w szkoleniu we Wrocławiu. Tematem tego szkolenia, a co za tym idzie
dalszej współpracy, jest zapoznanie uczniów naszej Szkoły ze
sterownikami WAGO. Sterowanie i jego rozwiązania mają szerokie
zastosowanie w każdej dziedzinie gospodarki i życia człowieka
(inteligentne budynki, energetyka w każdej formie i postaci,
przemysł itp. ), co wiąże się z profilami nauczania w naszej Szkole.

Koordynatorem spotkania dotyczącego prezentowanych ekspozycji
był mgr inż. Henryk Bąk.

Wykonana dokumentacja zdjęciowa pozwoli na dokładniejsze
poznanie charakteru tej wizyty.    ---->ZDJĘCIA


ZS nr 2 Wadowice 10.05.2013r

Zdjęcia