GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

IV Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych

Gorzeń potwierdził swoją wysoką pozycję w województwie w branży informatycznej i mechatronice


       IV Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych - Kraków 2013

13 marca odbyła się IV edycja Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych w Zespole Szkół
Elektrycznych nr 2 w Krakowie. Młodzi twórcy zaprezentowali swoje osiągnięcia i pasje przed jury,
w skład którego weszli pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej
oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Honorowymi gośćmi byli Małopolski Kurator
Oświaty Aleksander Palczewski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji
Wincenty Janowiak, przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. Jan Macała,
przedstawiciel Grupy INTERIA.PL dyrektor ds. rozwoju architektury aplikacji Andrzej Litewka.

Laureaci konkursu:

- w kategorii informatyka:
III miejsce - Kamil Wanat, Damian Ryba i Kamil Pieczara uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks.
St. Staszica w Wadowicach, za wykonanie projektu "Mobilny warsztat samochodowy z identyfikacją
części kradzionych".
Opiekun naukowy: mgr inż. Wojciech Biel

- w kategorii elektrotechnika/elektronika:
III miejsce - Tomasz Pawlik, Paweł Cibor i Kamil Gałuszka uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks.
St. Staszica w Wadowicach za wykonanie urządzenia "Niebieski 5.12"
Opiekun naukowy: dr inż. Marcin Matyjasik

Poziom wykonanych prac jury oceniło wysoko, co stanowi bardzo dobrą ocenę szkolnictwa zawodowego
oraz podkreśla potrzebę rozwijania tej gałęzi edukacji. W ostatnich latach nastąpił wzrost
zainteresowania młodzieży kierunkami technicznymi. Jest to bardzo potrzebna forma szkolnictwa,
która doskonali wiedzę i umiejętności uczniów przygotowujące do podjęcia pracy lub dalszego kształcenia.

Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych promuje i wspiera uczniów zdolnych i nagradza ich
prace techniczne jako efekt bogatej wiedzy i umiejętności. Konkurs wzbudza zainteresowanie nie
tylko wśród uczniów, ale i pracodawców, którym stwarza możliwość pozyskiwania pracowników spośród
najlepszych absolwentów szkół technicznych.


Źródło: www.interia.pl