GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

UNIJNY PROJEKT

 

 

W dniach od 1.12 – 8.12. 2012 roku uczniowie, z małopolski, którzy brali udział w unijnym programie

„Modernizacja kształcenia zawodowego” odbyli podróż do Niemiec. Dyrekcja Andreas–Gordon–Schule zaoferowała

im udział w zajęciach, które miały na celu dokształcenie ich w dziedzinach elektrycznych, informatycznych

oraz z zakresu robotyki. Zajęcia były prowadzone koedukacyjnych. Było to połączenie pięcioosobowych zespołów

niemieckich wraz z polskimi, mających na celu zjednoczyć siły podczas wykonywania projektów.

W planach wyjazdu zawarto również wizytę w Ratuszu Miejskim i spotkanie z Burmistrzem, zwiedzanie Erfurtu i 

Weimaru oraz wizytę w pobliskich elektrowniach: gazowej i spalającej śmieci. Specjalnie dla grupy pracującej

nad systemem solarnym zorganizowano wyjazd do fabryki paneli słonecznych. Uwieńczeniem wyjazdu była wspólna 

świetna zabawa na jarmarkach, organizowanych z okazji świat Bożego Narodzenia i trwającego tam adwentu oraz 

kosztowanie Glühwein.

Zdjęcia