GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Olimpiada Innowacji Technicznych

 

Olimpiada Innowacji Technicznych

-mamy 14 finalistów Olimpiad na szczeblu centralnym

– mamy 4 miejsce w kraju!

Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach

 

Dnia 5 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się wręczenie nagród, pucharów, zaświadczeń - laureatom V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych.

 

Olimpiada Innowacji Technicznych (OIT) wpisana jest na listę olimpiad zawodowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Finaliści i laureaci olimpiady zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - otrzymują maksymalną ilość punktów. Uczniowie mają również zapewniony wstęp, poza procedurą rekrutacyjną, na większość kierunków technicznych na najlepszych wyższych uczelniach w Polsce.

Do najlepszych uczelni, które przygotowały liczne przywileje związane z procedurą rekrutacyjną należą:

-          Politechnika Krakowska

-          Politechnika Warszawska

-          Politechnika Wrocławska

-          Politechnika Poznańska

-          AGH w Krakowie

-          Uniwersytet Jagielloński

Oczywiście wszystkich kierunków, wydziałów oraz uczelni nie sposób wymienić, ale szacuje się, że każdy uczeń ma w garści około 20 indeksów.

 

Uczniowie Technikum Informatycznego Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach (popularnego „Gorzenia”):

1.      Patryk Jamróż

2.      Maciej Gracjasz

3.      Oskar Kocur

Zdobyli 4 miejsce w kraju („wyróżnienie nr 1” - pozycja 4) oraz otrzymali tytuł: laureat V Olimpiady Innowacji Technicznych (finał ogólnopolski – III etap zawodów) w kategorii: „usprawnienie softwarowo - techniczne” za projekt: Biometryczne sczytywanie obecności w szkole lub w firmie - projekt zbudowany w oparciu o trzy platformy: ucznia, nauczyciela, rodzica na serwerze wirtualnym z podwójnym zabezpieczeniem „backupowym”.

 

„Tak wysoki wynik 4 miejsce w kraju nie jest dziełem przypadku, nasza szkoła już w tym momencie zaliczana jest to elity szkół z zakresu przedmiotów informatycznych, elektronicznych i mechanicznych w Polsce. Należy też podkreślić, że ilość wszystkich szkół średnich, które mogły rywalizować w olimpiadzie jest szacowana na 11 tysięcy to chyba mówi samo za siebie.” „Podsumowując mamy 14 finalistów olimpiad na poziomie centralnym i wyniki w pierwszej 10 rankingów w Polsce to duży wyczyn jak na tak małą szkołę. Za nami znalazły się szkoły z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Gdańska, Wrocławia itd.” mówi nauczyciel (opiekun naukowy projektów) Wojciech Biel.

 

Finalistami ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych również zostali:

  1. Mateusz Sarapata
  2. Mateusz Kaczmarczyk
  3. Artur Filipek

Za projekt pt.: „Bolid 2012 sterowany światłem”.

  1. Piotr Jutka

Za projekt pt.: „Ewakuacja 3D – aplikacja (program) zbudowana w oparciu o wizualizacje 3D budynku szkolnego obrazująca sposoby ewakuacji przy zagrożeniach (np. pożarowych, bombowych, biologicznych itd.)”.

  1. Marcin Sarapata
  2. Rafał Pawlik

Za projekt pt.: „Makieta układu zapłonowego”.

  1. Kamil Kołodziejczyk
  2. Mateusz Wypartowicz

Za projekt pt.: „Głośnik Plazmowy”.

 

Głównym organizatorem Olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Celem głównym organizacji Olimpiady Innowacji Technicznych, na szczeblu szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim jest zachęcenie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania prac nadobowiązkowych, wykraczających poza programy kształcenia o charakterze badawczym, usprawniającym, technologicznym, bądź konstrukcyjnym, wykonywanych pod kierunkiem opiekuna naukowego – nauczyciela.

 

Natomiast finalistami Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, która podobnie jak Olimpiada Innowacji Technicznych organizowana jest pod patronem Urzędu Patentowego RP zostali:

9.      Klaudia Sienkiewicz

10.  Paweł Jarkowski

11.  Konrad Świątek

 

Po raz pierwszy w 38-letniej historii Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości odbyła się w województwie warmińsko – mazurskim.

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości to skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej interdyscyplinarny konkurs, którego celem jest zainteresowanie młodzieży problematyką wynalazczą, szczególnie w zakresie:
- prawa własności przemysłowej,
- umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych,
- technik twórczego myślenia,
- poznania ważniejszych wynalazków i ich twórców. 

„Konkurs odbywa się w formie trójstopniowych eliminacji: szkolne, okręgowe, ogólnopolskie. Realizowany jest przy udziale szkół ponadgimnazjalnych oraz stowarzyszeń naukowo – technicznych zrzeszonych w Polskim Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Do instytucji wspierających organizację OWoW należą również: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Patentowy RP oraz Kuratoria Oświaty. Warto również wspomnieć, że w finale Olimpiad mamy uczniów klasy pierwszej oraz ucznia z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W naszej szkole przełamujemy panujące stereotypy. Jak widać nie musi się chodzić do Technikum, czy Liceum, nie trzeba czekać do klasy maturalnej, żeby coś osiągnąć. Wystarczy tylko mieć ciekawy pomysł, chęci do jego realizacji oraz oczywiście przyjść właśnie do naszej szkoły, aby móc się realizować” mówi nauczyciel (opiekun naukowy projektów) Marcin Matyjasik.

 

Fundatorami nagród finałowych byli miedzy innymi:

-Ministerstwo Edukacji Narodowej

-Urząd Patentowy RP

-Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie

  

Zdjęcia