GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

Dnia 15 września w naszej szkole odbyło się Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/12. Oprócz uroczystego rozpoczęcia w kościele p.w. Św. Piotra i Pawła w Wadowicach, Nasza Szkoła była organizatorem apelu powitalnego na sali gimnastycznej. Wśród znakomitych gości znaleźli się : 

Pan Andrzej Harężlak Wicewojewoda Małopolski,

Pan Grzegorz Baran I Małopolski Wicekurator Oświaty,

Pani Elżbieta Kowalczyk Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach,

Pan Zdzisław Kawa Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego,

Pan Jan Kraska Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Wadowicach,

Pani Krystyna Kozik Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach,

Pani Zofia Wanat Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie, Pan Jan Wacławski Wójt Gminy Stryszów,

Pani Agnieszka Pierończyk-Adamek Zastępca Burmistrza Andrychowa ds. Społecznych oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych z terenu powiatu Wadowickiego.

Na inauguracji władze powiatu reprezentowane były przez Zarząd Powiatu w składzie:

Starosta Jacek Jończyk,

Wicestarosta Marta Królik,

członkowie zarządu Bartosz Kaliński, Józef Jodłowski, Ireneusz Cholewa oraz przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Wadowicach Sebastiana Ramendę i Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marka Cimera.


Zdjęcia