GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Modernicacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernicacja kształcenia zawodowego w małopolsce

 

 

Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława  Staszica w Wadowicach

 

 przystąpił do realizacji programu modernizacji szkolnictwa zawodowego

w ramach działania :

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Biuro ds. Realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 

Partner: POWIAT WADOWICKI

 

 

 

          Projekt realizowany jest od września 2010 do grudnia 2014r i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia:

a.       Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

b.      Kursy doskonalące i kwalifikacyjne

Formy wsparcia, o których mowa będą się odbywać na podstawie  harmonogramu sporządzonego przez szkolnego lidera i wywieszonego na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

                             Zasady uczestnictwa i regulamin rekrutacji do projektu oraz inne niezbędne

               dokumenty określone są w załącznikach do informacji.

 

 

 

 

Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława  Staszica w Wadowicach

Lider szkolny

 

 programu „Modernizacji szkolnictwa zawodowego w Małopolsce”

w ramach działania :

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

 

 

O G Ł A S Z A      N A B Ó R

 

 

na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wg. tabeli:

 

Rok 2010 – zajęcia pozalekcyjne

L.P.

Nazwa zajęć

Liczba godzin tygodniowo

Ilość uczestników

Typ szkoły

Nazwa zawodu

1.

Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami i nowoczesne wykorzystanie ich w praktyce

1 godzina

10(jedna grupa)

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

2.

Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami i nowoczesne wykorzystanie ich w praktyce

1 godzina

10(jedna grupa)

Technikum

Technik elektronik

3.

Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami i nowoczesne wykorzystanie ich w praktyce

1 godzina

10(jedna grupa)

Technikum

Technik informatyk

4.

Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami i nowoczesne wykorzystanie ich w praktyce

1 godzina

5(jedna grupa)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mechanik pojazdów samochodowych

5.

Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami i nowoczesne wykorzystanie ich w praktyce

1 godzina

5(jedna grupa )

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Operator obrabiarek skrawających

6.

Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami i nowoczesne wykorzystanie ich w praktyce

1 godzina

5(jedna grupa)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Elektromechanik pojazdów samochodowych

                Informacje o projekcie i warunki uczestnictwa  na stronie internetowej szkoły,

w gablocie informacyjnej / obok sekretariatu / i u dyrektora szkoły.

 

 

1.  załączniki nr1, nr2

2.  załączniki nr3, nr3

3. wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych

4. deklaracja uczestnictwa 

5. regulamin

6. Nabór 2

 

W ramach

Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

„ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolscy”

 

  został zakupiony dla Zespołu Szkół nr2 w Wadowicach zestaw dydaktyczny –

„Aktoryka systemów pojazdowych”

 

 

 

 

AKTORYKA SYSTEMÓW POJAZDOWYCH

Zestaw panelowy umożliwia naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu pojazdowego.

- Stelaż stanowiska laboratoryjnego wykonany z kształtowników stalowych zapewnia mocną konstrukcje umożliwiającą przeprowadzenie ćwiczenia dla max 3 osób.

- Zasilanie stołu odbywa się za pomocą akumulatora 12V i układu zasilania składającego się z transformatora bezpieczeństwa 220V/24V wraz z układem stabilizacji napięcia 13,6V 10A.

- Zestaw składa się z:

  • zestaw głównych zaworów systemów pojazdowych: zawór powietrza dodatkowego, zawór EGR elektromagnetyczny, elektrozawór modulacji podciśnienia, zawór biegu jałowego 2-pin, zawór biegu jałowego 3-pin, zawór regeneracji filtra z węglem aktywnym, zawór elektropneumatyczny, zawór elektrohydrauliczny, wtryskiwacz paliwa,
  • silnik krokowy,
  • zespoły przepustnic: zespół przepustnicy elektronicznej, zespół nastawnika biegu jałowego, zespół przepustnicy systemu Mono-Jetronic,
  • układ centralnego zamka, układ alarmu,
  • zespół prostowniczy z 6 i 9 diodami, regulator napięcia alternatora,
  • odbiornik radiowy z zestawem głośników.

Zestaw można dowolnie konfigurować.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia