GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Nowe kursy w ramach

 

 

Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława  Staszica w Wadowicach

Lider szkolny

 

 programu „Modernizacji szkolnictwa zawodowego w Małopolsce”

w ramach działania :

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

 

 

O G Ł A S Z A   D O D A T  K O W Y    N A B Ó R

 

na kurs „Prawo jazdy” kategoria B

                                          w terminie :  07.06. – 10.06.2011r.

 

Rok 2011 – kursy i szkolenia

Lp

Nazwa zajęć

Liczba godzin

Ilość uczestników

Typ szkoły

Nazwa zawodu

1.

Kurs „Prawo jazdy” kat. B

Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r. nr 217 poz. 1834 z późn. zm.)

20

Technikum

Technik informatyk, technik elektronik,

 

 

 

 

Informacje o projekcie i warunki uczestnictwa  na stronie internetowej szkoły,

w gablocie informacyjnej / obok sekretariatu / i u dyrektora szkoły.

Dokumenty – deklaracja uczestnictwa w projekcie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie internetowej szkoły – www.zsmwadowice.pl