GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Remont budynku szkoły

Remont elewacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach

 

W dniu 27 listopada 2009r. zostały zakończone prace termoizolacyjne budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach. Oficjalnego odbioru prac dokonał Wicestarosta Wadowicki Pan Mirosław Nowak w towarzystwie dyrektora szkoły mgr inż. Jerzego Kotasia, przedstawicieli wykonawcy oraz Starostwa Powiatowego.

Łączna wartość wykonanych robót to 438 946 zł. Prace obejmowały wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, remont pokrycia dachowego, docieplenie stropodachu wentylowanego, remont kominów dachu budynku. Wykonane prace stanowiły kontynuację wcześniej wykonanych robót, a mianowicie remontu sali gimnastycznej (wymiana okien, parkietu, wymiana poszycia dachu i malowanie) na kwotę 149 500 zł. oraz wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły.

Były to pierwsze tak gruntowne prace remontowe wykonane od czasu powstania budynku w 1960 r. Dzięki remontowi szkoła zyskała nowe oblicze. Stała się ładniejsza i bardziej estetyczna.

Jednocześnie mamy nadzieję, że wykonane prace pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania szkoły.

Zdjęcia