GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

120 Lecie naszej szkoły

Dnia 16 października obchodziliśmy w naszej szkole 120. rocznicę jej powstania. Uroczystość ta połączona była także z powiatowym Świętem Edukacji Narodowej. Do naszej szkoły zostali zaproszeni rozmaici goście, między innymi dyrektorzy , nauczyciele i uczniowie z innych szkół, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły , obecna kadra pracowników oraz media lokalne. Dyrektorzy szkół otrzymali nagrody starosty a niektórzy nauczyciele zostali nagrodzeni tytułem nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego. Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali dosyć szczegółową historie naszej szkoły a także przedstawienie zmian edukacyjnych w historii polski.

Zdjęcia