GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Warsztaty

 

OFERTA SZKOLENIOWA

W warsztatach szkolnych realizowane są programy nauczania praktycznego dla szkół zasadniczych i techników w nastąpujących kierunkach:

- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- elektryk, 
- elektronika, 


Zajęcia prowadzone są w grupach przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w halach produkcyjnych, pracowniach i laboratoriach szkolenia praktycznego.

OFERTA PRODUKCYJNA

Warsztaty szkolne w ramach prowadzonej działalności szkoleniowej wykonują usługi dla ludności cywilnej i firm w zakresie:

- obróbki skrawaniem metali,
- obróbki kół zębatych,
- obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali,
- obróbki plastycznej i spawalnictwa,
- obsługi i napraw samochodów.

Za wykonane usługi wystawiane są faktury VAT

CZYM DYSPONUJEMYHale produkcyjneW halach produkcyjnych realizowane jest szkolenie praktyczne dla kierunku „operator obrabiarek skrawających” oraz szkolenie podstawowe z zakresu obróbki metali dla pozostałych wynikające z programu nauczania.

Uczniowie nabywają umiejętności obsługi maszyn i urządzeń zgrupowanych w następujących działach:

- tokarki - obsługa tokarek uniwersalnych
- maszyny różne - obsługa frezarek i szlifierek
- maszyny specjalne - obsługa wytaczarek i strugarek
- obróbka ręczna - posługiwanie się narzędziami ślusarskimi
- hartownia - podstawy obróbki cieplnej metali.

Laboratorium automatykiUczniowie podczas zajęć praktycznych poznają podstawy sterowania i automatyzacji oraz wiążą wiedzę z zakresu mechaniki i elektroniki z najnowszymi technikami mikroprocesorowymi i informatyką.
Mają możliwość samodzielnego montażu układów sterowania i regulacji korzystając z modułów dydaktycznych oraz kontroli prawidłowości ich działania. Poznają możliwości praktycznego zastosowania automatyki i robotyki w przemyśle i życiu codziennym.
W laboratorium realizowane są programy nauczania na poziomie elementarnym dla szkół zawodowych oraz dla techników i szkół policealnych.

Pracownia elektronikiW pracowni tej uczniowie poznają zasady praktycznego zastosowania układów elektronicznych i urządzeń pomiarowych. Uczestnicząc w zajęciach praktycznych samodzielnie wykonują płytki drukowane, montują układy zasilające, sterujące i pomiarowe oraz sprawdzają prawidłowość ich działania. Uczniowie zainteresowani wykorzystaniem elektroniki w życiu codziennym mają także możliwość wykonywania prostych układów elektronicznych dla własnych potrzeb (z wykorzystaniem materiałów własnych). W pracowni znajduje się osiem stanowisk wyposażonych w podstawowe zestawy narzędzi i przyrządów pomiarowych. Młodzież aktywnie uczestniczy w organizacji pracowni przez dalszą rozbudowę stanowisk dydaktycznych i montaż nowego wyposażenia.

Pracownia elektrotechnikiW pracowni elektrotechniki realizowane są programy nauczania w zakresie szkoły zasadniczej i technikum dla zawodów elektryk i elektromonter.
Uczniowie tych zawodów podczas zajęć praktycznych nabywają umiejętności w zakresie projektowania i montażu elektrycznych instalacji rozdzielczych i odbiorczych, instalacji maszynowych oraz obsługi, konserwacji i napraw sprzętu elektrycznego (silniki, elektronarzędzia i drobny sprzęt AGD).
Wykorzystując technikę komputerową uczą się projektowania różnego rodzaju instalacji i rysowania schematów elektrycznych, według których następnie
montują zaprojektowane układy i sprawdzają prawidłowość ich działania. Pracownia wyposażona jest w 6 stanowisk dydaktycznych z podstawowymi zestawami narzędzi i przyrządów pomiarowych.

Pracownia samochodowa1. Pracownia silników spalinowych

Pracownia jest wyposażona w 4 stojaki do demontażu i montażu silników samochodowych różnych typów wraz z silnikami oraz stanowisko z działającym silnikiem samochodu Fiat 126p. Podczas zajęć praktycznych uczniowie kierunków samochodowych poznają budowę oraz zasady obsługi, regulacji i naprawy silników. Samodzielny montaż i demontaż podzespołów pozwala uczniom na powtarzanie czynności wykonywanych niewłaściwie bez obawy uszkodzenia całego silnika. Wykonane regulacje silnika działającego umożliwiają poznanie ich skutków bezpośrednio na stanowisku szkoleniowym - regulacje wykonane wadliwie mogą być powtarzane kilkakrotnie.

2. Pracownia skrzyni biegów i przekładni głównych

yposażenie tej pracowni to 5 stojaków z zamontowanymi skrzyniami biegów i przekładniami głównymi różnych typów samochodów. Zajęcia praktyczne prowadzone na tych stanowiskach pozwalają na realizację programów nauczania dla mechaników samochodowych w zakresie regulacji i naprawy tych zespołów. Uczniowie samodzielnie wymieniają poszczególne elementy poznając zasady demontażu i montażu oraz dokonują pomiarów wielkości regulacyjnych. . Zajęcia przeprowadzane w formie ćwiczeń pozwalają na wielokrotne powtarzanie czynności sprawiających uczniom trudności.

3. Pracownia diagnostyki i obsługi samochodów

Zajęcia praktyczne prowadzone w tej pracowni dają uczniom możliwość poznania zasad obsługi, diagnostyki i napraw samochodów. Pracownia wyposażona jest w dźwignik samochodowy, kanał diagnostyczny i przyrządy specjalistyczne do regulacji układów pojazdów (m.in. analizator spalin, przyrząd optyczny do ustawiania świateł, przyrząd optyczny do pomiarów geometrii nadwozia). Uczniowie posługując się przyrządami specjalistycchciec/znymi mogł praktycznie wykorzystać wiedzą nabytą podczas lekcji szkolnych. Czynności wykonywane bezpośrednio przy samochodach wyrabiają u nich poczucie odpowiedzialności za powierzony sprzęt i rzetelność wykonywanych regulacji.