GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Uczniowie z „Mechanika” z uprawnieniami Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Uczniowie z „Mechanika” z uprawnieniami Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Grupa uczniów klas czwartych Technikum Elektrycznego, Elektronicznego i Pojazdów Samochodowych (łącznie 28 osób) uczestniczyła w nieodpłatnym szkoleniu SEP, zorganizowanym przez Pana dr inż. Marcina Matyjasika, dla kwalifikacji G1 czyli urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Egzamin odbył się przed Krakowską Komisją SEP: „Aż miło było słuchać takich wypowiedzi! Państwa uczniowie byli świetnie przygotowani, praktycznie nie zdarzyło się, żeby ktoś czegoś nie wiedział. To świadczy o wysokim poziomie nauki i świetnie przeprowadzonym szkoleniu” – inż. Maria Zastawny – przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej SEP.

Zdając sobie sprawę z wagi i potrzeby posiadania uprawnień elektrycznych, spotykałem się z moimi podopiecznymi na kilku dodatkowych zajęciach, gdzie wyjaśniałem zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci; zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych; zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy; instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. Można dodać, że nasi uczniowie są przygotowywani z w/w zagadnień podczas zajęć, ale trzeba ich wiedzę było uporządkować i wzbogacić o informacje potrzebne do zdania egzaminu SEP. – dr inż. Marcin Matyjasik – nauczyciel,  jak również wolontariusz z Zespołu Szkół nr 2.

Mając tak zaangażowaną młodzież, mogłem jeszcze na koniec ich edukacji pomóc w taki właśnie sposób, poprzez zorganizowanie dla nich szkolenia. Sam posiadam uprawnienia dozorowe wszystkich trzech grup G1 – elektrycznej, G2 – cieplnej i G3 – gazowej i wiem, że tego typu uprawnienia są pomocne. Jedyny koszt jaki ponieśli uczniowie to opłata egzaminacyjna, którą dzięki życzliwości zaprzyjaźnionych osób z SEP Kraków udało się jeszcze obniżyć – dr inż. Marcin Matyjasik.

Dostaliśmy bardzo dużą szansę poprzez organizację w naszej szkole kursu na uprawnienia SEP. Dzięki temu wszystkim udało się poszerzyć nasze CV o dodatkowy punkt. Taka kwalifikacja jest bardzo przydatna w tych czasach, przecież elektryka otacza nas z każdej strony. Propozycja uzyskania tych uprawnień w szkole była bardzo przystępna tak jak cena takiego kursu (ograniczona do obniżonej opłaty egzaminacyjnej). Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, usatysfakcjonowani oraz mamy pewność, że te uprawnienia znacznej większości z nas się przydadzą – Sebastian Koczur – uczeń, świeżo upieczony posiadacz kwalifikacji elektrycznej.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w doskonaleniu zawodowym elektryków. Organizowane przez nas szkolenia cieszą się zasłużoną renomą, prowadzą je wykładowcy, posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną popartą własnym dorobkiem naukowym, ale i bogate doświadczenie praktyczne oraz sprawdzone umiejętności pedagogiczne – czytamy na oficjalnej stronie SEP.


Niebawem Zespół Szkół nr 2, jako Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, będzie przeprowadzać szereg dodatkowych kursów i szkoleń, które zdecydowanie polepszą start na rynku pracy absolwentom szkół technicznych. Powstanie konkurencja dla ośrodków prowadzących tego typu szkolenia, co w naturalny sposób podniesie poziom i standard prowadzonych zajęć.