GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

XIII Targi Edukacyjno – Wydawniczo - Informacyjne

W dniu 31 marca nasza szkoła uczestniczyła w XIII Targach Edukacyjno – Wydawniczo - Informacyjnych, które w tym roku odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. Nasza ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Jej głównym założeniem było nie tylko przedstawienie oferty edukacyjnej naszej placówki, ale także zaprezentowanie pomocy naukowych otrzymanych w ramach programu „Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz prac konkursowych naszych uczniów. Z dumą omawiali oni założenia konstrukcyjne i sposoby działania urządzeń elektronicznych czy elektrycznych, m.in. systemu monitoringu telewizji przemysłowej, modelu wzmacniacza stereofonicznego, czy też systemów stworzonych przez naszych informatyków. Prace te zyskały już uznanie komisji konkursowych w ramach olimpiad przedmiotowych.

Gimnazjaliści wykazywali duże zainteresowanie również klasą liceum policyjnego oraz klasami zawodowymi o profilach: mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik kierowca, blacharz samochodowy, elektryk, operator obrabiarek skrawających, stolarz oraz fryzjer. W trakcie spotkań z grupami gimnazjalnymi prezentowaliśmy także bogatą ofertę zajęć dodatkowych, realizowanych w ramach kół zainteresowań.

Niebawem Zespół Szkół nr 2 jako Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, będzie przeprowadzać szereg dodatkowych kursów i szkoleń, które w znaczący sposób poprawią start na rynku pracy absolwentom szkół technicznych. Na uczniów czeka również szeroki wybór płatnych stażów oraz stypendiów.

 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w naszej szkole serdecznie zapraszamy!

Zdjęcia