GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Próbne matury!

 
PRÓBNY  EGZAMIN  MATURALNY  marzec 2017

 

Data
Przedmiot
Czas trwania egzaminu
Sala
Klasa
Komisja
13.03.2017r.
(poniedziałek)
język polski
(poziom podstawowy)
170 min.
8.30  -  11.20
34
III LP
8. 10 – 8.55
mgr M.Brózda
8.55-9.45
mgr W.Gębczyk
9.45 – 10.30
mgrP.Cieślik
10.30-11.20
mgr M.Babik
28
IV TELE
8.10 – 9.45
mgr E.Ficek
9.45 – 10.30
mgr St. Bogusz
10.30-11.20
Mgr A.Kozak
31
IV TI a
8.10 – 9.45
mgr St.Bogusz
9.45 – 10.30
mgr inż. D. Załuska-
                   Oberpriller
10.30 – 11.20
mgr P. Cieślik
33
IV TI b
8.10 – 9.45
mgr inż. D. Załuska-
                   Oberpriller
9.45 – 10.30
mgr B. Różycka
10.30 – 11.20
mgr B. Bogusz
32
IV TS
8.10 – 8.55
mgr A.Kozak
8.55 – 9.45
mgr T.Talaga
9.45 – 10.30
mgr J.Zaręba
10.30 – 11.20
mgr A.Fila
13.03.2017r.
(poniedziałek)
język polski
(poziom rozszerzony)
180 min.
11.55  -  14.55
28
10 III LP,  
1 IV TELE,
2 IV TI b
11.35- 13.05
mgr M. Bongilaj
13.05 – 14.55
mgr B.Różycka
 
 
14.03.2017r.
(wtorek)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.03.2017r.
(wtorek)

matematyka
(poziom podstawowy)
170 min.
8.30  -  11.20
34
III LP
8. 10 – 9.45
mgr B. Różycka
9.45 – 10.30
mgr M.Babik
10.30 – 11.20
mgr B.Wiercimak
31
IV TI a

8.10 – 9.45
mgr inż. J.Ramęda
9.45 – 10.30
mgr B. Różycka
10.30 – 11.20
mgr inż. D. Załuska-
                   Oberpriller
33
 
IV TI b
 
8.10 – 8.55
mgr J.Fidzińska
8.55 – 9.45
mgr inż. D. Załuska-
                   Oberpriller
9.45 – 10.30
mgr B.Bieńkowska
10.30 – 11.20
mgr B. Różycka
32
IV TS

8.10 – 9.45
mgr St.Bogusz
9.45 – 11.20
mgr J.Fidzińska
28
IV TELE
8.10 – 8.55
mgr B.Wiercimak
8.55 – 9.45
mgr W.Gębczyk
9.45 – 10.30
mgr A.Kozak
10.30 – 11.20
mgr C.Guzdek
matematyka
(poziom rozszerzony)
180 min.
11.55  -  14.55
31
IV TI a
11.35 – 12.20
mgr P.Cieślik
12.20 – 13.05
mgr B.Różycka
13.05 – 14.55
mgr inż. J.Ramęda
33
IV TI b
IV TS
11.35 – 12.20
mgr B.Różycka
12.20 – 13.05
mgr inż. D. Załuska-
                   Oberpriller
13.05 – 14.05
mgr J.Zaręba
14.05 – 14.55
mgr T. Talaga
28
IV TELE
11.35 – 12.20
mgr J.Zaręba
12.20 – 14.05
mgr W.Gębczyk
13.05 – 14.55
mgr E.Ficek
15.03.2017r.
(środa)
Język angielski
(poziom podstawowy)
120 min.
8.30  -  10.30
34
III LP
8.05 – 8.55
mgr M.Teluk
8.55 – 9.45
mgr F. Walkosz
9.45 – 10.30
mgr B. Różycka
31
IV TI a
8.10 – 9.45
mgr P.Cieślik
9.45 – 10.30
mgr inż. J.Ramęda
33
IV TI b
8.10 – 9.45
mgr T. Talaga
9.45 – 10.30
mgr inż. D. Załuska-
                   Oberpriller
32
IV TS
8.10 – 8.55
mgr A.Fila
8.55 – 9.45
mgr J. Ogara
9.45 – 10.30
mgr M.Babik
28
IV TELE
8.10 – 10.30
mgr M.Brózda
Język niemiecki
(poziom podstawowy)
120 min.
8.30  -  10.30
J 9
III LP,
 IV TS, 
 IV TI b,
IV TELE
8.10 – 10.30
mgr J.Fidzińska
15.03.2017r.
(środa)
Język angielski
(poziom rozszerzony)
150 min.
11.00  -  13.30
32
9 IV TELE, 
      9 IV TI a,         
10.40– 11.25
mgr E.Ficek
11.25 – 12.15
mgr A.Kozak
12.15 – 13.30
mgr F.Walkosz
 
28
5 IV TI b,
6 IV TS,
9 III LP
10.40– 11.25
mgr B.Różycka
 
11.25 – 12.15
mgr P.Cieślik
 
12.15 – 13.30
mgr M.Babik
Język niemiecki
(poziom rozszerzony)
150 min.
11.00  -  13.30
33a
1 III LP
1 IV Tib
10.40– 12.15
mgr M.Brózda
12.15 – 13.30
mgr K.Zawierucha
16.03.2017r.
(czwartek)
Przedmioty dodatkowe
(fizyka, chemia, geografia, historia, wos)
180 min.
8.30  -  11.30
33a
3 III LP
(historia),
    9 IV TELE       (fizyka)
1 IV TS
(chemia),
3 IV TS
1 IV Tia
 (geografia),
 1 IV TS
(wos)
8.10 – 11.30
mgr K.Zawierucha