GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Uczniowie Mechanika zadowoleni z wyboru szkoły

Uczniowie Mechanika zadowoleni z wyboru szkoły.


W każdym roku szkolnym po okresie aklimatyzacji, na przełomie października i listopada, przeprowadzana jest diagnoza uczniów klas pierwszych.

Jednym z narzędzi diagnozy jest ankieta, której celem jest pozyskanie informacji, dotyczących aktualnej sytuacji uczniów w szkole, ich relacji z rówieśnikami oraz rodzicami.

Ankieta jest anonimowa i zawiera 25 zamkniętych i otwartych pytań. 

W przypadku Zespołu Szkół nr 2 (popularnego Mechanika) została przeprowadzona wśród 177 uczniów klas pierwszych, czyli technikum, liceum i szkoły zawodowej. 

Na podstawie wyników uzyskano następujące wyniki:

97% uczniów samodzielnie dokonało wyboru szkoły,

96% uczniów dobrze czuje się w swoich klasach,

89% uczniów przyznaje, że szkoła spełnia ich oczekiwania,

97% uczniów twierdzi, że ma nowych kolegów w klasie i nie czują się izolowani,

87% uczniów czuje się bezpiecznie w szkole.


Wyniki ankiety świadczą o tym, że młodzi ludzie samodzielnie i świadomie podjęli decyzję nie tylko co do wyboru szkoły, ale także swojej przyszłości. Wiedzą na początku swojej kariery zawodowej co będzie dla nich dobre, w jakiej roli będą się realizować. Niejednokrotnie swoim rozumowaniem i przemyślanym postępowaniem, przewyższają tzw. „mądre decyzje dorosłych”, bo sami wiedzą czym się kierować przy wyborze kariery zawodowej, jakie są trendy zawodowe, w którym kierunku się rozwijać, aby osiągnąć zamierzony cel. Jak widzimy szybko odcinają „pępowinę”, nie boją się nowych wyzwań, zmiany miejsca zamieszkania, podejmowania racjonalnych decyzji. Odważnie kroczą przez ścieżki edukacji  i jeśli spotyka ich jakaś trudność, starają się rozwiązać problem. Potrzepują jedynie od nas, dorosłych, drogowskazów, a nie koniecznie gotowych recept. Można tylko się cieszyć i patrzyć jak wspaniale rozwija się współczesna młodzież, jakby nie było - przyszłość naszego narodu. – dodaje dr inż. Marcin Matyjasik (nauczyciel w ZS nr 2 w Wadowicach)


Dyrekcja, nauczyciele oraz zadowoleni uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach zapraszają jednocześnie do zwiedzenie szkoły i zapoznania się z jej ofertą w dniach 19 i 20 marca (niedziela i poniedziałek) podczas Dni Otwartych. Zachęcamy rozsądnych gimnazjalistów do wyboru naszej szkoły. Posiadamy kilka profili Techników, Szkół Zawodowych oraz Liceum Policyjne – każdy znajdzie u nas kierunek, który zapewni mu intratną posadę w przyszłości.