GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Wielki sukces Absolwenta!

III miejsce w kraju i wielki sukces absolwenta Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach (Mechanika)

Dawid Foryś - obecnie student pierwszego roku Politechniki Krakowskiej na specjalności automatyka  i robotyka, a jeszcze kilka miesięcy temu - uczeń Technikum Elektronicznego Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach (popularnego Mechanika). Jak się dowiadujemy jego dobra passa nadal trwa i kolejny raz Dawid odniósł sukces. Osiągnięcia, za które został nagrodzony, to dorobek z czasu, gdy uczęszczał do szkoły średniej. 

Celem Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół  zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. 

Konkurs jest adresowany do uczniów i absolwentów średnich szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i pomaturalnych o kierunku mechanicznym lub pokrewnym.

Ten sukces bardzo mnie zaskoczył -  do tej pory nie mogę uwierzyć. Nie sądziłem, że uda mi się ponownie stanąć na podium ogólnopolskiego konkursu. Muszę powtórzyć jeszcze raz: dla takich chwil warto było się uczyć. Jednak to co udało mi się osiągnąć, nigdy nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca z tak wspaniałym gronem pedagogicznym, a w szczególności z dr inż. Marcinem Matyjasikiem. Teraz będąc studentem zostałem rzucony na głęboką wodę. Bardzo brakuje mi pomocy, na którą zawsze mogłem liczyć ze strony nauczycieli z "Mechanika". Za kilka dni rozpoczyna się moja pierwsza sesja egzaminacyjna na studiach, dlatego nie mogę osiąść na laurach. Muszę nadal się rozwijać, tak żeby w myśl cytatu patrona "Gorzenia" ks. Stanisława Staszica "Być narodowi użytecznym". – dodaje Dawid Foryś.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie organizuje już następną - XI EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik-Absolwent w roku szkolnym 2016/2017. Warto zatem dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć się w gronie tych najlepszych przy kolejnym rozdaniu nagród – czego z całego serca życzę wszystkim pracowitym uczniom, którym nie wystarcza minimum wiedzy i sięgają po więcej – dr inż. Marcin Matyjasik. 

Zdjęcia