GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Zebranie marcowe

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 informuje, że 7-03-2013 o godzninie 16:30 odbędzie się
zebranie nauczycieli z rodzicami. W trakcie trwania zebrania do dyspozycji rodziców pozostają
nie tylko wychowawcy lecz również wszyscy nauczyciele uczący.