GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Ranking PERSPEKTYW szkół średnich

Ranking PERSPEKTYW szkół średnich – wśród najlepszych nasze technika!


Jakie są najlepsze szkoły? Czym się kierować przy ich wyborze? Z całą pewnością ich uczniowie doskonale zdają maturę i egzaminy zawodowe, osiągają także sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. W wybitnych szkołach pojawia się coś jeszcze - szczególna atmosfera, oddani nauczyciele i coś, o czym zdajemy się dziś zapominać: radość uczenia i radość zdobywania wiedzy.

 

W przypadku Rankingu Techników 2017 obowiązują cztery kryteria ich oceniania. Są to:

sukcesy w olimpiadach 20%

matura – przedmioty obowiązkowe 20%

matura – przedmioty dodatkowe 30%

wyniki egzaminów zawodowych 30%

 

Najlepszy wynik, zajmując 1. miejsce w powiecie, 5. w Małopolsce i  34. w kraju zajęło Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 w Wadowicach (popularny Mechanik) – zdobywając tym samym tytuł i miano Złotej Szkoły. Niewiele dalej, bo na miejscu 2. w powiecie, 18. w Małopolsce i 144. w kraju znalazło się Technikum nr 2 w Zespole Szkól nr 3 (popularny Ekonomik) – zdobywając tytuł i miano Srebrnej Szkoły.

 

Można powiedzieć, że szkolnictwo zawodowe w Wadowicach jest na bardzo wysokim poziomie. Młodzież, która kieruje się wyborem dobrej szkoły i dobrego zawodu z powodzeniem znajdzie coś dla siebie na lokalnym rynku edukacyjnym. Nie mamy się czego wstydzić, a wręcz możemy się chwalić, że nasi absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie. Coraz częściej zgłaszają się do naszej szkołyprzedstawiciele firm i składają oferty pracy uczniom. Są gotowi zatrudnić każdego, kto ukończy szkołę i ma kwalifikacje zawodowe. To nie pracownik szuka pracy, lecz pracodawca ubiega się o fachowców. Będąc w kontakcie z moimi byłymi uczniami, wiem, że ich droga awansu zawodowego w firmach przebiega w zawrotnym tempie, a i na finanse nie mogą narzekać. Zachęcam gimnazjalistów i ich rodziców do perspektywicznego myślenia przy wyborze kierunku kształcenia – dr inż. Marcin Matyjasik.