GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów

25 stycznia 2017r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w  Wadowicach.      

Dyplomy  w imieniu Prezesa Rady Ministrów i Małopolskiego Kuratora Oświaty wręczała Pani Wanda Brześcińska – Dyrektor Wydziału Strategii Edukacji i Pragmatyki Zawodowej i Pani Maria Nitka - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach.

Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach – popularny „Mechanik” -  w tej podniosłej uroczystości reprezentowało dwóch uczniów:

- Jakub Burzyński, uczeń klasy IV TELE, stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

- Arkadiusz Mrowiec, uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego, stypendysta Prezesa Rady Ministrów.

W imieniu nagrodzonych głos zabrał nasz uczeń - Jakub Burzyński. Pismo z wygłoszonymi podziękowaniami w imieniu stypendystów zostanie opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty i wręczone Pani Beacie Szydło – Prezes Rady Ministrów.

Uroczystość uświetniła swoim występem grupa teatralna „Minus Jeden”.

Zdjęcia