GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Uroczyste wręczenie stypendium Ministra Edukacji Narodowej

   W dniu 29 marca 2017r. w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016.

 

   Pamiątkowe dyplomy w imieniu Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej wręczyła Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak.

 Powiat Wadowicki  na tej uroczystości reprezentował uczeń Zespołu Szkół nr 2 – (mechanik) Jakub Burzyński  z 4 klasy technikum elektrycznego.

   Nagrody te otrzymują  uczniowie wszystkich typów szkół, którzy wysokimi wynikami w nauce oraz osiąganymi sukcesami w konkursach i olimpiadach dokumentują szczególne uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy oraz który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

 

    Serdecznie gratulujemy otrzymania nagrody Minister Edukacji Narodowej Jakubowi , który jest również stypendystą Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Zdjęcia