GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Podsumowanie wewnątrzszkolnej kampanii

Podsumowanie wewnątrzszkolnej kampanii informacyjno – edukacyjnej

Programu Zdrowotnego.

Dnia 25.11.2016 r. dobiega końca kampania informacyjno – edukacyjna Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w bieżącym roku. Celem Programu było zmniejszenie zachorowań na raka poprzez wdrożenie profilaktyki, polegającej na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz informacji na temat szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV. 

Nasi uczniowie czynnie zaangażowali się w pracę w tymże projekcie, przygotowując na korytarzu szkolnym gazetkę informacyjną z materiałami, które szkoła otrzymała z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.  Broszury edukacyjne  zostały rozdystrybuowane  wśród wychowawców klas w celu zapoznania z nimi na lekcjach wychowawczych. Ponadto rodzice dwóch pierwszych klas koedukacyjnych otrzymali materiały podczas zebrań klasowych. Dodatkowo każdy uczeń, nauczyciel, rodzic oraz osoby zainteresowane mogły obejrzeć na stronie szkoły film animowany kampanii edukacyjno – informacyjnej nt. profilaktyki zakażeń wirusem HPV w 2015 r.

Na zakończenie kampanii wybrane klasy, które uczestniczyły w konwersatorium, wzięły udział w badaniu ankietowym w formie elektronicznej w bibliotece szkolnej.

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo.

 

Koordynator w/w Programu Iwona Koźbiał

Zdjęcia