GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Ars, czyli jak dbać o miłość?

Drodzy uczniowie, nauczyciele i wychowawcy.

    Nasza szkoła przystępuje do kolejnego programu edukacyjnego pt. „Ars, czyli jak dbać o miłość?”, który stanowi istotną część 5-letniego Projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

   Celem tego programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku prokreacyjnym oraz  ukształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań młodych ludzi, a także ograniczenie podejmowania przez nich ryzykownych aktywności. Program ma pomóc w kształtowaniu stylu życia młodych ludzi. Życia bez nadmiaru alkoholu, bez tytoniu i bez narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. DBANIE O ŻYCIE I ZDROWIE JEST DBANIEM O MIŁOŚĆ W WIELU WYMIARACH. Oto zasadnicza teza programu. Chodzi tu o dbanie w zakresie możliwym dla każdego, czyli rezygnację z ewentualnych autodestrukcyjnych zachowań i zastąpienie ich konstruktywnym stylem życia.

Materiały dostępne wraz z ulotkami do wykorzystania na lekcjach wychowawczych znajdują się u pani psycholog Małgorzaty Brózdy.

Koordynatorami w/w programu są:

p. Małgorzata Brózda (klasa I LP i klasy Technikum)

p. Iwona Koźbiał (klasy ZSZ)

 

Ulotka dla rodzica 

Ulotka dla ucznia